top of page
Boknings- och betalningsvillkor

Boknings- och avbokningsregler för klippkort, drop-in, events, retreats & presentkort.

Klasser

Köp av klasser via Klarna är bindande med 14 dagars ångerrätt.

Ev ändringar av bokade klasser eller önskemål om att boka sig går att göra både på min hemsida eller sms på 0730-413614. Vid sen avbokning vill jag gärna att du smsar.

I de fall jag som yogalärare är sjuk, har förhinder eller vid för få anmälda förbehåller jag mig rätten att ställa in våra klasser och event. Bokade klasser flyttas då till nästa tillfälle.

Drop-in gäller i 3 månader och Klipp kort gäller i 18 månader. Presentkort gäller 1 år från inköp och kan användas för alla tjänster som jag erbjuder. I de fall du har fått kompensation för annan tjänst (Yoga eller behandling) gäller giltighetsdatum överenskommen tid eller det som står på presentkortet. Vi hänvisar till skatteverkets regler om köp av friskvård och godkänner ej återköp av klippkort, terminskort eller presentkort oavsett betalningsmetod.

För dig som har köpt klippkort under våren (och inte önskar använda dessa under sommaren, juni - september) och har klipp kvar så finns det möjlighet att använda dem även kommande termin. Ingen återbetalning ges på påbörjade klipport, du kan använda dina klippkort på alla platser där jag själv erbjuder klasser. Klipp kort eller Drop-in kan inte kombineras med klasser som inte organiseras av mig. När du köper klippkort har du inte garanterad plats varje gång ut du måste boka varje klass. Men om det finns gott om plats på klassen är det möjligt att boka flera tillfällen på förhand.

Klasser behöver avbokas 4 timmar innan klassen startar.

Gällande läget med skiftade restriktioner behöver jag avsäga mig ansvaret i det läget att regeringen beslutar om lockdown som innebär att jag inte kan hålla live/irl yogaklasser, då erbjuder jag webbaserade onlineklasser på terminskort eller klippkort.

Events 

Återbetalningsskyldighet
Under förutsättning att eventet inte påbörjats har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för eventet. Inom 2 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Malin Tennent om hen ångrat sitt köp. Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för eventet tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då meddelandet om att kunden ångrat sig kom.

Efter 2 dagar, då ångerfristen löpt ut, betalas inte hela avgiften tillbaka om kunden ångrar sig. Fram till 3 dagar innan eventet påbörjas betalas hälften av betalningen tillbaka. Därefter kan hälften av den betalda avgiften användas till att boka ett nytt event med Malin Tennent. Efter ett år löper avgiften ut och går inte att använda längre. 

Förlorad plats vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden förlora sin plats på eventet.

 

Retreats

Återbetalningsskyldighet
Under förutsättning att retreaten inte påbörjats har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för retreaten. Inom 2 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Malin Tennent om hen ångrat sitt köp. Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för retreaten tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då meddelandet om att kunden ångrat sig kom.

Efter 2 dagar, då ångerfristen löpt ut, betalas inte depositionsavgiften tillbaka om kunden ångrar sig. Fram till 10 dagar innan retreaten påbörjas betalas resterande del av betalningen tillbaka (dvs allt över depositionsavgiften).
 

Förlorad plats vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden förlora sin plats på retreaten.
 

Avbokning vid särskilda omständigheter
Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan delta på retreaten bör meddela oss via email så snart dessa omständigheter framkommit.

Särskilda omständigheter inkluderar exempelvis men inte uteslutande:
Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast
Graviditet: Inget intyg krävs
Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt

Om mailet inkommer tidigare än tio dagar innan retreaten påbörjats får kunden tillbaka allt utom depositionsavgiften. För att få tillbaka även depositionen ombeds kunden att kontakata sitt försäkringsbolag.

Depositionsavgiften kan inom ett år från avbokning användas till att boka ett nytt retreat med Malin Tennent. Efter ett år löper depositionsavgiften ut och går inte att använda längre. 

Om mailet inkommer senare än tio dagar innan retreaten påbörjats ombeds kunden att kontakta sitt försäkringsbolag för att få tillbaka total beloppet (deposition och huvudbetalning).
 

Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Malin Tennent ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

 

Praktiska ändringar
Malin Tennent förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/retreat.

Individuell yoga/Reiki Behandling

 

Avbokning sker minst 24 timmar innan bokad tid. Vid utebliven avbokning betalas bokningen som om du varit där.

Malin Tennent
Kronan 3
666 92 Bengtsfors

malin@soul-garden.se
 

Org.nr: 760629-5744

Öppettider

Vi öppnar 15 minuter innan klassens start och stänger 15 minuter efter avslutad klass. Helgdagar har vi stängt.

 

Att tänka på

Lämna skor i entrén. Vi har lås på ytterdörren så att du kan lämna kläder och väskor i butiken. Mindre värdesaker kan du ta med dig in i yogasalen. Stäng av mobilen helt, alternativt på flygplansläge. Ha gärna en lugn och tyst miljö i yogasalen, behöver du prata, gör det med ett mjukt och behaglig röstläge.

Sen ankomst

Om du skulle vara sen till yogaklassen, gå in tyst och lugnt för att inte störa i yogasalen.

Låna yogamatta

 

Det finns mattor, klossar och filtar att låna till alla klasser. För Yin Yogan finns även bolsters att låna men du får gärna ta med eget om du hellre vill det.

Kläder och hygien

Använd bekväma och rena kläder.

Ät helst inte något stort mål mat 1,5-2 timmar före yogapasset. Lättare mat som frukt, nötter eller liknande går bra. Det är också rekommenderat att vänta en liten stund med att äta efter passet.

Gravid/menstruation

Är du gravid, meddela din lärare. Vid menstruation bör man ta det lugnt de första dagarna eftersom det är en energikrävande period för kroppen.

GDPR och personuppgifter

Vi värnar om din integritet! Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service och information om våra klasser och verksamhet samt för administration. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla avtal och lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

 

De personuppgifter du lämnar i samband med att du skapar ett konto behandlas i enlighet med GDPR. GDPR ställer krav på hur programvara som hanterar personuppgifter ska vara utformad. Dessa krav uppfyller vi genom Klarna.

Säkerhetsinformation vid kortbetalning

Alla kortbetalningar hanteras genom ett klientmedelskonto hos Klarna. Ett klientmedelskonto är ett skyddat konto vilket gör att Kundens pengar är säkrade. Pengarna är skilda från Klarna och tillhör alltid kunden.

Övriga villkor

Om du någon gång under lektionen känner av obehag eller ansträngning, kom då försiktigt ut ur positionen. Du kan vila när som helst under lektionen. Det är viktigt i yoga att du lyssnar på din kropp och respekterar dess gränser varje dag.

Genom att boka våra aktiviteter samtycker du att yoga inte är ett substitut för läkarvård, undersökning, diagnos eller behandling. Du bör konsultera en läkare innan du påbörjar ett aktivitetsprogram, inklusive yoga. Du inser att det är ditt ansvar att meddela din lärare om allvarlig sjukdom eller skada före varje yogaklass. Du kommer inte att utföra några hållningar i den omfattning av belastning eller smärta.
Du accepterar att varken instruktören eller värdanläggningen är ansvarig för någon skada eller skada på person eller egendom som uppstår genom att ta klassen.

I det fall vi p.g.a. omständigheter utanför vår kontroll tvingas ställa in eller minska utbudet utgår ingen återbetalning. Detta gäller händelser som skäligen inte har kunnat förutses undvikas eller övervinnas.
De under 18 år måste ha samtycke av en förälder eller vårdnadshavare.

All yoga sker på egen risk.

bottom of page