top of page
This service is not available, please contact for more information.

Soul Sharing - Kvinnocirkel

Fredag 14:e juni

  • 200 Swedish kronor
  • Kronan

Service Description

I en värld som ofta undertrycker och tämjer vårt sanna jag, finns det en växande rörelse av kvinnor som återtar sin makt, omfamnar sin autenticitet och återansluter till sin inre vildhet. Konceptet "Den vilda kvinnan" omfattar essensen av styrka, intuition och otämjd ande som finns inom var och en av oss. Genom att utforska och vårda den här sidan av oss själva kan vi utnyttja en djup känsla av egenmakt och leva livet på våra egna villkor. Vi samlas runt elden klockan 19:00 – 2100 Pris 200:- per/pers. Välkomna


Upcoming Sessions


Contact Details

  • Kronan, Sweden

    malin@soul-garden.se


bottom of page